Logo

Arbeidsdeskundig Advies

Re-Integratie (IRO)

Jobcoaching

Foto

Wilhelminastraat 41blabla4564 AD, Sint JansteenblablaTelefoon: 06-33587407
   
   
 

Home

   
 

Arbeidsdeskundig Advies

   
  Re-Integratie (IRO)
   
  Jobcoaching
   
  Contact
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Jobcoaching

Doel:
Het behoud van een baan waarborgen en loonwaarde verhogen door het ontwikkelen van een werknemer met een arbeidsbeperking.

Hoe: 
Ieder mens is uniek, elk coachingstraject wordt dan ook volledig individueel afgestemd. Begeleidings'stijl' en intensiteit, worden afgestemd op de eigenheid en behoeft van de werknemer (en werkgever), met respect voor diens persoon.
De zelfwerkzaamheid van de werknemer wordt gestimuleerd, zodat de begeleidingsbehoefte afneemt en de werknemer uiteindelijk duurzaam zelfstandig kan functioneren binnen een bedrijf.

Introductie, inwerken en coachen van de werknemer en tevens ondersteunen van collega's en direct leidinggevende in het samenwerken met de werknemer met een beperking, kan een onderdeel zijn van het coachingsproces.

De jobcoaches van ReAnDer zijn in staat om zowel te coachen op het vaktechnische als niet-technische vlak. Op het niet-technische vlak gaat het om het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Op het technische vlak is in het team kennis en kunde aanwezig om daadwerkelijk op de werkvloer te coachen in zowel bouw, logistiek, metaal, groen, agrarische sector, detailhandel, productie, horeca, administratief, zorg en welzijn en facilitair.

Voor wie:

Jobcoaching wordt uitgevoerd aan mensen die vallen onder de Wajong, een Sfb-verklaring hebben of een indicatie 'begeleid werken' vanuit de WSW.


Daarnaast bieden de jobcoaches persoonlijke ondersteuning aan jongeren die een aanspraak maken op een gemeentelijke uitkering in het kader van de wet WIJ. In dit laatste geval gaat het om jongeren met een complexe problematiek waarbij, door de interventie van ReAnDer, belemmerende factoren aangepakt worden die de weg naar de arbeidsmarkt en het behoud van een baan verstoren.

 

De jobcoaches van ReAnDer zijn deskundig op het gebied van wet- en regelgeving rondom het contracteren van een werknemer met een arbeidsbeperking. Samen met een werkgever wordt gezocht naar een gezonde balans tussen de competenties, beperkingen en uitvalrisico's van de toekomstige werknemer enerzijds en subsidiemogelijkheden en de mogelijkheid om passende voorzieningen te treffen anderzijds.

 

Informatie:

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Shirley van Hove of één van de jobcoaches van ReAnDer. Wij komen graag langs voor een kenninsmakingsgesprek waarim u uw vraag kunt concretiseren en wij gezamenlijk kunnen beoordelen of wij daarwerkelijk iets voor elkaar kunnen betekenen.
Aan dit eerste gesprek zijn geen kosten verbonden.

 

De coaches van ReAnDer zijn:

Shirley Van Hove telefoon 06-33587407
Bert Blommaert telefoon 06-26753228
Bas Rentmeester telefoon 06-51871855
Jack van Nieuwenhuijzen telefoon 06-50634400
Heidi Vergouw telefoon 06-22767347
Suzan Thomaes telefoon 06-19883253
Andre Buijs telefoon 06-33587407