Logo

Arbeidsdeskundig Advies

Re-Integratie (IRO)

Jobcoaching

Foto

Wilhelminastraat 41blabla4564 AD, Sint JansteenblablaTelefoon: 06-33587407
   
   
 

Home

   
 

Arbeidsdeskundig Advies

   
  Re-Integratie (IRO)
   
  Jobcoaching
   
  Contact
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Re-integratie (IRO en 2w spoor)

 

Re-integratie

 

Wanneer iemand hulp nodig heeft om werk te behouden of werk te vinden is er sprake van re-integratie.

ReAnDer kan deze ondersteuning op een adequate en betrokken wijze bieden.

Hierbij is altijd sprake van maatwerk en individuele begeleiding. Afhankelijk van de behoefte van de kandidaat

wordt in overleg met de kandidaat en de opdrachtgever, afgestemd wat nodig is voor een succesvolle en

duurzame re-integratie.

 

Doel:

Plaatsing in passende, loonvormende arbeid met een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden.

 

Visie:

van WERK naar WERK, denken maar vooral ook DOEN.

 

Hoe:

Door het letterlijk mobiliseren van kandidaten van de huidige situatie naar een nieuwe ‘werk’ervaring,

waardoor de afstand naar arbeid wordt verkleind.

Onderkennen van eigen mogelijkheden, verantwoordelijkheid en aangrijpen van kansen staan hierin centraal.

 

Na een intake wordt een werkplan opgesteld, waarin afspraken en termijnen worden vastgelegd en dat

geaccordeerd wordt door zowel de opdrachtgever als de kandidaat.

Een traject kan bestaan uit:

 • verheldering van praktische belemmeringen; interesses en drijfveren; competenties en vaardigheden, persoonlijkheid en belastbaarheid; waarden in werk.
 • zoeken naar mogelijkheden, kansen en uitdagingen.
 • versterken van zelf’werk’zaamheid.
 • versterken van werknemersvaardigheden op een leer/werkplek.
 • beroepservaring verwerven door middel van stage.
 • sollicitatievaardigheden.

 • scholing.
 • arbeidsdiagnose.
 • jobhunting.
 • plaatsing.
 • beoordeling passende arbeid.
 • jobcoaching.
 • nazorg (6 maanden).

ReAnDer heeft ruime, succesvolle ervaring in re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Een lichamelijke, psychische en/of een leerbeperking, kan ten grondslag liggen. Ook problemen ten gevolge

van een persoonlijkheidstructuur, sociale omgeving of eerder gemaakte keuzes, kunnen een rol spelen bij het

moeilijk vinden van arbeid.

 

Wie:

Kandidaten in het kader van:

 • re-integratie in 1e of 2e spoor, zowel profit als non-profit.
 • de Wet Werk en Bijstand.
 • IRO (Wajong, WAO/WIA en WW).
 • Sociale Werkvoorziening: detachering of Begeleid Werken.

Outplacement

 

De vraag voor outplacement kan vele oorzaken hebben: onderlinge overeenstemming tussen werkgever en medewerker, ontslag, reorganisatie, in individuele gevallen of als groep.

 

De overeenkomst tussen deze aanleidingen is altijd dat de persoon in kwestie een verandering doorstaat.

Daarbij spelen verwerking en acceptatie een rol.

Het leidt echter ook vaak tot positieve, nieuwe keuzes.

Om weer vooruit te kunnen en om helder te krijgen wat iemand wil en kan, waar kansen liggen op de arbeidsmarkt en hoe deze kansen om te zetten in successen, kan loopbaanoriëntatie en –begeleiding worden ingezet.

Soms vindt dit plaats door middel van gesprekken en opdrachten die men thuis doet. Vaak ook wordt dit

ondersteund met één of meerdere testen. Hiertoe wordt door Reander samengewerkt met een loopbaanadviseur en beroepskeuze-adviseur.

Een Outplacement traject varieert van een doorlooplooptijd van 6 maanden tot 12 maanden.

In 6 maanden vinden sommige personen al een nieuwe baan of kunnen een bewuste keuze maken.

Anderen hebben die tijd nodig om een goede en bewuste (nieuwe) richting te vinden en hebben daarna nog een aantal maanden nodig voor solliciteren en het vinden van hun baan.